event image event image

Pliki do pobrania:

Program konferencji

Materiały prezentowane na konferencji

Sesja I – Analiza strat energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych

 1. Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w XXI wieku
  Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie)
 2. Proponowane zmiany wyznaczania URBsd i ich wpływ na JG OSD
  Jakub Dąbrowski, Tomasz Waldon (ENEA Operator Sp. z o.o.)
 3. Analiza strat energii elektrycznej w sieci przesyłowej NN
  Alicja Karwańska, Bartosz Kałużny (PSE SA)
 4. Ocena zmienności  zapotrzebowania na moc wybranych odbiorców przemysłowych w dziedzinie czasu i częstotliwości
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Sesja II – Techniczne aspekty strat w sieciach nn i czynniki wpływu

 1. Aspekt strat technicznych na obszarze występowania mikroźródeł
  Ryszard Stolarczyk, Wojciech Schab (Tauron Dystrybucja S.A.)
 2. Straty energii elektrycznej i moc strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia
  Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 3. Ocena cykliczności procesów zapotrzebowania na moc czynną i bierną przez odbiorców zasilanych na nn
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Sesja III – Optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej w zakresie mocy biernej i strat

 1. Moc bierna i jej optymalna kompensacja w sieci niskiego napięcia cz. I
  Józef Lorenc, Jerzy Andruszkiewicz, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska)
 2. Moc bierna i jej optymalna kompensacja w sieci niskiego napięcia cz. II
  Józef Lorenc, Jerzy Andruszkiewicz, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska)
 3. Nowe możliwości zmniejszania strat energii elektrycznej  w oparciu o sieci hybrydowe
  Jerzy Szkutnik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

Sesja IV – Doświadczenia Operatorów z wykorzystania danych pomiarowych

 1. Metody wyznaczania strat energii elektrycznej w liniach blokowych jednostek wytwórczych
  Krzysztof Wojtulewicz, Bartosz Kałużny (PSE SA)
 2. Analiza doboru mocy transformatora SN/nn do rzeczywistego obciążania mocą pozorną, ograniczanie strat technicznych poprzez zastosowania zaawansowanych algorytmów obliczeniowych dobierających optymalną moc transformatora wykorzystujących dane z liczników bilansujących zainstalowanych na stacjach SN/nn
  Bartosz Gryniewicz (ENEA Operator Sp. z o.o.)
 3. Doświadczenia w bilansowaniu sieci nn i SN w PGE Dystrybucja SA
  Wojciech Rutkowski (PGE Dystrybucja S.A.)

Sesja V – Zastosowanie nowoczesnych technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji

 1. Minimalizacja strat mocy czynnej i wskaźnika jakości napięcia w sieci SN zawierającej źródła OZE
  Piotr Kacejko, Paweł Pijarski (Politechnika Lubelska)
 2. Wykorzystanie Big Data dla monitorowania różnic bilansowych
  Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk (Politechnika Opolska), Dariusz Jeziorny (Tauron Dystrybucja S.A.)
 3. Wpływ programu kablowania sieci SN na zarządzanie mocą bierną w systemie
  Andrzej Lamparski, Michał Gronowski (ENERGA-OPERATOR SA)