event image event image

 

 

Środa, 21 marca 2018 r.

godz. 9:30

Uruchomienie sekretariatu

godz. 11:00

Otwarcie konferencji

godz. 11:15

Sesja I – Analiza strat energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych

 1. Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w XXI wieku
  Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie) - 20 minut
 2. Monitorowanie strat energii elektrycznej w sieciach przesyłowych najwyższych napięć 
  Bartosz Kałużny, Łukasz Sywulski (PSE S.A.) - 20 minut
 3. Porównanie wskaźników strat energii elektrycznej 
  Piotr Białek (Enea Operator Sp. z o.o./PTPiREE) - 15 minut
 4. Straty energii elektrycznej w transformatorach i liniach elektroenergetycznych spowodowane regularnymi i fluktuacyjnymi zmianami obciążenia
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 20 minut

godz. 12:30

Przerwa, otwarcie i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 13:00

Sesja II – Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji – cz. 1 – Teoria i Praktyka

 1. Przyszłościowe techniczno-organizacyjne możliwości zmniejszania strat w sieciach elektroenergetycznych
  Jerzy Szkutnik (Politechnika Częstochowska) - 20 minut
 2. Integracja systemu BISUN do analizy Różnicy Bilansowej z systemem szms w TAURON Dystrybucja S.A.
  Dariusz Jeziorny (TAURON Dystrybucja S. A.), Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk (Politechnika Opolska) - 20 minut
 3. Integracja systemu BISUN do analizy Różnicy Bilansowej z systemem cbp w TAURON Dystrybucja S.A.
  Dariusz Jeziorny (TAURON Dystrybucja S. A.), Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk (Politechnika Opolska) - 20 minut
 4. Bilansowanie ciągów liniowych SN z wykorzystaniem interfejsu do systemu SCADA w PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok
  Wojciech Rutkowski (PGE Dystrybucja S.A.) - 20 minut

godz. 14:30

Obiad

godz. 15:30

Sesja III – Wpływ generacji rozproszonej oraz magazynów energii na straty w sieciach nN i SN

 1. Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE
  Mirosław Matusewicz (ENERGA-Operator SA), Leszek Bronk, Maciej Wilk (Instytut Energetyki oddział Gdańsk) - 20 minut
 2. Problemy strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi
  Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 20 minut
 3. Referat w trakcie uzgodnień (OSD) - 20 minut

godz. 16:30

Przerwa

godz. 16:45

Sesja IV – Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji – cz. 2 – Doświadczenia oraz możliwości

 1. Rozwijanie narzędzi do bilansowania sieci z wykorzystaniem liczników inteligentnych 
  Andrzej Walentynowicz (ENERGA-Operator S.A.) - 20 minut
 2. Bilansowanie stacji SN/nN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. w ramach dostępnych technologii
  Wojciech Rutkowski, Piotr Gawrych (PGE Dystrybucja S.A.) - 30 minut
 3. Analiza strat energii elektrycznej na przykładzie wybranych transformatorów SN/nN
  Jarosław Tomczykowski (PTPiREE) - 20 minut
 4. Pomiar strat w dystrybucji energii elektrycznej 
  Karol Bielecki (Fluke Europe BV) - 15 minut

godz. 18.15

Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 19:00

Kolacja koleżeńska

 

 

Czwartek, 22 marca 2018 r.

godz. 7:00

Śniadanie

godz. 9:00

Otwarcie drugiego dnia konferencji

godz. 9:10

Sesja V – Aspekty prawne oraz NPEE w kontekście strat energii elektrycznej

 1. Kontrole nielegalnego poboru energii elektrycznej w praktyce 
  Leszek Wojtachnio (TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.) - 20 minut
 2. Aspekty prawne dochodzenia roszczeń z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej
  Paweł Gruszczyński (Kancelaria Radców Prawna SKG) - 20 minut
 3. Referat w trakcie uzgodnień - 20 minut

godz. 10:10

Przerwa – zwiedzanie wystawy

godz. 10:30

Sesja VI – Możliwości redukcji strat sieciowych

 1. Wpływ konstrukcji przewodów na straty w liniach napowietrznych
  Waldemar Szpyra (Akademia Górniczo-Hutnicza) - 15 minut
 2. Bezpieczniki topikowe firmy Siba, a straty mocy
  Mariusz Madurski (SIBA Polska Sp. z o.o.) - 15 minut
 3. Stosowanie symetryzatora prądów obciążenia Ensto Phase Balancer jako skutecznego środka do obniżania strat sieciowych i poprawy ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych niskiego napięcia
  Marek Ozorowski (Ensto Pol Sp. z o.o.) - 15 minut
 4. Ograniczenie strat przesyłowych priorytetem przy modernizacji i budowie napowietrznych linii WN. Indywidualne propozycje firmy Nexans
  Marcin Mróz (Nexans Polska Sp. z o.o.) - 30 minut

godz. 11:45

Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków

godz. 12:00

Zakończenie konferencji

godz. 12:30

 

Obiad

 

 

Konferencji towarzyszy wystawa, w ramach której prezentują się firmy:

 • POLTRADE TECHNOLOGIES
 • SIBA Polska Sp. z o.o.