event image event image

 

 

Dzień I – 9 grudnia 2020 r.

godz. 09:00

Powitanie uczestników / Otwarcie konferencji
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)
Marek Siergiej (Dyrektor PGE Dystrybucja)

godz. 09:15

Sesja I – Analiza strat energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych

 1. Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w XXI wieku
  Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie) - 20 minut
 2. Proponowane zmiany wyznaczania URBsd i ich wpływ na JG OSD
  Jakub Dąbrowski, Tomasz Waldon (ENEA Operator Sp. z o.o.) - 20 minut
 3. Analiza strat energii elektrycznej w sieci przesyłowej NN
  Alicja Karwańska, Bartosz Kałużny (PSE SA) - 20 minut
 4. Ocena zmienności  zapotrzebowania na moc wybranych odbiorców przemysłowych w dziedzinie czasu i częstotliwości
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 20 minut

godz. 11:00

Przerwa

godz. 11:15

Sesja II – Techniczne aspekty strat w sieciach nn i czynniki wpływu

 1. Aspekt strat technicznych na obszarze występowania mikroźródeł
  Ryszard Stolarczyk, Wojciech Schab (Tauron Dystrybucja S.A.) - 20 minut
 2. Straty energii elektrycznej i moc strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia
  Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 15 minut
 3. Ocena cykliczności procesów zapotrzebowania na moc czynną i bierną przez odbiorców zasilanych na nn
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 15 minut

godz. 12:30

Przerwa

godz. 12:45

Sesja III – Optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej w zakresie mocy biernej i strat

 1. Moc bierna i jej optymalna kompensacja w sieci niskiego napięcia cz. I
  Józef Lorenc, Jerzy Andruszkiewicz, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska) - 30 minut
 2. Moc bierna i jej optymalna kompensacja w sieci niskiego napięcia cz. II
  Józef Lorenc, Jerzy Andruszkiewicz, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska) - 30 minut
 3. Nowe możliwości zmniejszania strat energii elektrycznej  w oparciu o sieci hybrydowe
  Jerzy Szkutnik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) - 20 minut

godz. 14:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

 

Dzień II – 10 grudnia 2020 r.

godz. 09:00

Sesja IV – Doświadczenia Operatorów z wykorzystania danych pomiarowych

 1. Metody wyznaczania strat energii elektrycznej w liniach blokowych jednostek wytwórczych
  Krzysztof Wojtulewicz, Bartosz Kałużny (PSE SA) - 20 minut
 2. Analiza doboru mocy transformatora SN/nn do rzeczywistego obciążania mocą pozorną, ograniczanie strat technicznych poprzez zastosowania zaawansowanych algorytmów obliczeniowych dobierających optymalną moc transformatora wykorzystujących dane z liczników bilansujących zainstalowanych na stacjach SN/nn
  Bartosz Gryniewicz, Piotr Sobczak (ENEA Operator Sp. z o.o.) - 20 minut
 3. Doświadczenia w bilansowaniu sieci nN, SN i WN w PGE Dystrybucja SA
  Wojciech Rutkowski (PGE Dystrybucja S.A.) - 20 minut

godz. 10:15

Przerwa

godz. 10:30

Sesja V – Zastosowanie nowoczesnych technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji

 1. Minimalizacja strat mocy czynnej i wskaźnika jakości napięcia w sieci SN zawierającej źródła OZE
  Piotr Kacejko, Paweł Pijarski (Politechnika Lubelska) - 15 minut
 2. Wykorzystanie Big Data dla monitorowania różnic bilansowych
  Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk (Politechnika Opolska), Dariusz Jeziorny (Tauron Dystrybucja S.A.) - 20 minut
 3. Wpływ programu kablowania sieci SN na zarządzanie mocą bierną w systemie
  Andrzej Lamparski, Michał Gronowski (ENERGA-OPERATOR SA) - 20 minut

godz. 11:45

Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków

godz. 12:00

Zakończenie konferencji