event image event image

Rada Programowa Konferencji

  1. Andrzej Walentynowicz - ENERGA-OPERATOR SA
  2. Krzysztof Bitner – innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  3. Dariusz Jeziorny - TAURON Dystrybucja SA
  4. Wojciech Rutkowski – PGE Dystrybucja SA
  5. Waldemar Borowiak - Enea Operator Sp. z o.o.