event image event image

Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych od Organizatora zmuszeni jesteśmy zmienić termin konferencji na 9-10 grudnia br. (zmianie nie ulega miejsce konferencji oraz koszty udziału):

IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
9-10 grudnia 2020 r., Kazimierz Dolny (Hotel Król Kazimierz)

Przepraszamy za niedogodności związane z przesunięciem terminu konferencji.


Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez PTPiREE IX Konferencji Naukowo-Technicznej:

Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
9-10 grudnia 2020 r., Kazimierz Dolny (Hotel Król Kazimierz)

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE SA z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat, ograniczania strat.

Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które powinny zostać omówione podczas konferencji:

 1. Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym;
 2. Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej;
 3. Obszarowe bilansowanie energii elektrycznej;
 4. Straty w kontekście energii biernej;
 5. Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN;
 6. Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji;
 7. Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii elektrycznej w dystrybucji i przesyle;
 8. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii elektrycznej;
 9. Doliczanie/odliczanie strat u odbiorców i wytwórców;
 10. Obciążanie opłatami ze energię bierną odbiorców zasilanych na nN;
 11. Wpływ nielegalnego pobierania energii elektrycznej na straty oraz związane aspekty prawne.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z tematyką konferencji.

W poprzedniej , VIII edycji Konferencji wzięło udział 100 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań mających wpływ na minimalizację strat w sieciach elektroenergetycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!