event image event image

Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie nie odbędzie się Konferencja:

Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
21-22 września 2022 r., Toruń

Organizator Patronat medialny

 

Czynimy starania, aby konferencja mogła odbyć się wiosną 2023 roku.