event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez PTPiREE

X Konferencji Naukowo-Technicznej
Generacja rozproszona i straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
29-30 marca 2023 r., Wisła

Organizator Patronat medialny

 

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE Operator z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat, ograniczania strat.

Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji:

  1. Analiza strat energii elektrycznej
  2. Metody i narzędzia określania różnicy bilansowej oraz rodzaju strat i wyznaczania miejsc ich powstawania
  3. Obszarowe bilansowanie energii
  4. Wpływ generacji rozproszonej oraz magazynów energii na straty w sieciach elektroenergetycznych
  5. Zastosowanie technologii w celu redukcji strat sieciowych lub ich optymalizacji
  6. Opłacalność nakładów inwestycyjnych w celu ograniczania strat energii elektrycznej
  7. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii
  8. Wpływ energii biernej na straty energii czynnej
  9. Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne

Szczegółowe informacje dla uczestników oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce "pliki do pobrania".

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!