event image event image

Pliki do pobrania:

 1. Program konferencji
 2. Materiały konferencyjne
 3. Zdjęcia
 4. Materiały prezentowane na konferencji

Sesja I – Analiza strat energii w sieciach elektroenergetycznych oraz regulacje prawne

 1. Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (PTPiREE)
 2. Przepływy energii elektrycznej w KSE, straty sieciowe. Rola formularza G-10.7
  Grzegorz Parciński, Kacper Galewski (Agencja Rynku Energii S.A.)
 3. Analiza sposobu wyznaczania strat w sieci przesyłowej
  Adam Białecki, Michał Oziemski (PSE SA)
 4. Aktualne zmiany prawne mające wpływ na obszar dystrybucji
  Katarzyna Zalewska - Wojtuś (PTPiREE)

Sesja II – OZE a „przepływy wsteczne”

 1. Wpływ transformacji energii elektrycznej z niskiego poziomu napięcia na poziom SN na straty energii w sieci
  Piotr Białek (Enea Operator Sp. z o.o.)
 2. Wpływ instalacji OZE na różnicę bilansowa na średnim napięciu
  Barbara Kaszowska (Politechnika Opolska), Dariusz Jeziorny (TAURON Dystrybucja S.A.)

Sesja III – Wpływ generacji rozproszonej oraz magazynów energii na straty w sieciach nn i SN

 1. Wpływ mikroinstalacji PV oraz magazynu energii na różnicę bilansową w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
  Ryszard Stolarczyk, Wojciech Schab, Łukasz Topolski (TAURON Dystrybucja S.A.)
 2. OZE a kontrole nielegalnego poboru energii elektrycznej w praktyce
  Leszek Wojtachnio (TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.)

Sesja IV – Nowoczesne technologie, a minimalizacja strat sieciowych

 1. Szacowanie stałych strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
  Sławomir Cieślik (Politechnika Bydgoska)
 2. Sukcesywne ograniczanie strat energii elektrycznej oraz redukcja emisji CO2 w procesie dystrybucji energii jako dowód ciągłego doskonalenia systemu zarządzania energią
  Anna Gawrońska, Michał Czułado (ENERGA-Operator SA)
 3. Ograniczanie strat w sieciach nn z aktywną regulacją napięcia i symetryzacją prądów
  Zbigniew Krzemiński (MMB Drives sp. z o.o.)
 4. Identyfikowanie strat za pomocą zaawansowanego oprogramowania analitycznego i cyfrowego obrazu sieci dystrybucyjnej
  Rafał Wróblewski (PLEXIGRID S.L.)

Sesja V – Bilansowanie rozpływów energii i optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej

 1. Elastyczność sieci przyszłość czy już teraźniejszość
  Marek Sikora (PGE Dystrybucja S.A.)
 2. Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta
  Irena Wasiak (Politechnika Łódzka), Bartłomiej Stefańczak (Politechnika Lubelska), Krzysztof Kluszczyński (Apator S.A.), Marek Makowski (PGE Dystrybucja S.A.)
 3. Wyliczanie strat własnych na stacjach SN/nN z uwzględnieniem „przepływów odwrotnych”
  Borys Semenowicz (ENERGA-Operator SA)